Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 10. do 17. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 10. do 17. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.10.

28. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 60 let života, živou a + rodinu

8.00

Za + rodiče Františku a Karla Faldíkovy, + sestru Marii Michalíkovou a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Petra

Po

11.10.

 

18.00

Za + manžela, rodiče a živou rodinu

Út

12.10.

 

6.30

 

St

13.10.

 

18.00

Za živou a + rodinu Zapletalovu, Zábojníkovu a duše v očistci

Čt

14.10.

 

7.30

 

15.10.

památka sv. Terezie od Ježíše, Panny a učitelky církve

7.30

Za + Lea Bankela, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Václava Večeřu a duše v očistci

So

16.10.

 

7.30

Za Petra, Alenu a Lukáše Šalomonovy a Josefa Tótha

Ne

17.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžela a živou rodinu

8.00

Za + Marii a Františka Kunovy a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Sovadinovu

18.00

Za + Josefa a Marii Krejčí, Annu Školoudovou, živou a + rodinu a duše v očistci

·           Děkujeme Všetulákům za dar pro farnost vy výši 8.600,-Kč

·           Ve středu se bude konat další setkání seniorů v domě U sv. Martina v 15.30 hod. Srdečně vás zveme!

·           V pátek bude tzv. MP (Mládežnický Pátek), jinými slovy setkání pro mládež našeho děkanátu. Více informaci najdete na plakátku v předsíni kostela.

·           V sobotu 16. října v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Kroměříži se uskuteční koncert smíšeného pěveckého sboru BYZANTION

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!