Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 3. 10. do 10. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 3. 10. do 10. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

3.10.

27. neděle v mezidobí

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

4.10.

památka sv. Františka z Assisi

-

 

Út

5.10.

 

-

 

St

6.10.

 

-

 

Čt

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

17.00

Za Antonína a Otýlii Pagáčovy a rodinu Valčíkovu

8.10.

 

-

 

So

9.10.

 

-

 

Ne

10.10.

28. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Tomšíkovu a Fuksovu

·           Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·           V sobotu se v Olomouci koná pouť děkanátu Holešov a Kroměříž. Program v katedrále začne v 15 hod. modlitbou růžence. Následuje adorace a v 17 hod. mše svatá, kterou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.