Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 19. 9. do 26. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 19. 9. do 26. 9. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

19.9.

25. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

Po

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

-

 

Út

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

-

 

St

22.9.

 

-

 

Čt

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17.00

Za + rodinu Pospíšilovu a Němečkovu

24.9.

 

-

 

So

25.9.

 

-

 

Ne

26.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Vaňharovu, Gajovu a + sestru

·           Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny při adoraci v úterý od 18 do 19 hod. ve farním kostele.

·           Zveme všechny kluky na ministrantské schůzky, které začnou od pátku v domě U sv. Martina v 16 hod. Ministranti se také mohou přihlašovat na společnou víkendovku, která proběhne od pátku 1. října do neděle 3. října na faře na Rusavě. Přihlášku si můžete vyzvednout v sakristii, kde ji pak vyplněnou odevzdejte nejpozději do příští neděle (případně do schránky na faře v Holešově).

·           Animátoři holešovské farnosti zvou mládež ve věku od 11 do 18 let na spolčo, které se bude konat každý pátek po mši svaté U sv. Martina. První spolčo bude už tento pátek.

·           V sobotu 9. října se bude konat v olomoucké katedrále pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin. Prosíme zájemce o společnou dopravu, aby se nejpozději do příští neděle nahlásili v kostele nebo na faře, abychom věděli, zda máme objednat autobus.