Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 9. do 26. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 9. do 26. 9. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + prarodiče a duše v očistci

8.00

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + občany a mládež ze Žop

18.00

Za Josefa a Františku Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

Po

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00

Za rodiče a prarodiče Miklíkovy a živou rodinu

Út

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

6.30

Za + rodiče Murinovy a + vnuka

St

22.9.

 

18.00

Za + Annu Smažilovou a rodinu Miklíkovu

Čt

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30

 

24.9.

 

7.30

Na úmysl dárce

18.00

Za + Marii a Františka Zámečníkovy, dceru Annu, živou a + rodinu

So

25.9.

 

7.30

Za + rodiče a sourozence a rodinu Chytilovu

Ne

26.9.

26. neděle v mezidobí

 

ADORAČNÍ DEN

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za Boží požehnání pro rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Nedbalovy, tetinku Božku a duše v očistci

·           Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Zítra začínáme vyučovat náboženství v domě U sv. Martina podle rozvrhu, který visí na farních nástěnkách.

·           Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny při adoraci v úterý od 18 do 19 hod. ve farním kostele.

·           Zveme všechny kluky na ministrantské schůzky, které začnou od pátku v domě U sv. Martina v 16 hod. Ministranti se také mohou přihlašovat na společnou víkendovku, která proběhne od pátku 1. října do neděle 3. října na faře na Rusavě. Přihlášku si můžete vyzvednout v sakristii, kde ji pak vyplněnou odevzdejte nejpozději do příští neděle (případně do schránky na faře v Holešově).

·           Animátoři holešovské farnosti zvou mládež ve věku od 11 do 18 let na spolčo, které se bude konat každý pátek po mši svaté U sv. Martina. První spolčo bude už tento pátek.

·           V pátek v 16 hod. bude v kostele v Rymicích slavena děkovná mše svatá za zaměstnance Charity Holešov.

·           Příští neděli bude adorační den naší farnosti. Každý den v roce má některá z farností naší diecéze adorační službu, abychom se modlili za sebe navzájem. Výstav NSO začne po mši svaté v 9.30 hod. a zakončen bude v 17 hod. Prosíme, udělejte si čas, zapište se na adorační službu, aby zde po celou dobu někdo byl přítomen.

·           V sobotu 9. října se bude konat v olomoucké katedrále pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin. Prosíme zájemce o společnou dopravu, aby se nejpozději do příští neděle nahlásili v kostele nebo na faře, abychom věděli, zda máme objednat autobus.

·           2. října chtějí uzavřít v Zubří církevní manželství Jan Procházka z Jankovic a Kristýna Hoferová ze Zubří.