Společenství seniorů

Srdečně zveme všechny dříve narozené ke společné modlitbě a zamyšelní nad modlitbou "Otče náš"