velikonoce

Postní "soutěž" pro děti a rodiče

Milé děti, jistě víte, že církev teď prožívá postní dobu. Možná vám tatínek s maminkou o ní něco pověděli a možná i vy jste si byli pro znamení kříže z popela.

Máme pro vás úkol, který se na první pohled zdá možná jednoduchý, ale asi na něj nebudete stačit sami a tak můžete o pomoc požádat rodiče. Zkuste navrhnout co nejvíce symbolů, které reprezentují dobu postní - např. Pán, Beránek, kříž, plátno, večeře, apod. Čím více, tím lépe. Ale pozor, tady ještě úkol nekončí. Jak jistě víte, Pán Ježíš po svém utrpení nakonec zvítězil a vstoupil do nebe, kam nás všechny zve. Přemýšleli jste, jak to v tom nebi vypadá? Jestli tam budou všichni vaši známí, kamarádi, zvířátka? A kolik dalších lidí? A jak se asi všichni domluví? Když tam bude taková spousta různých lidí z různých národů, kontinentů...

Asi tam bude nějaký univerzální, nebeský jazyk. Zkuste i s rodiči zapojit svou fantazii a všechny výrazy, které jste si k době postní napsali, zkuste převést do tohoto univerzálního jazyka, nazvěme ho např. nebeštinou. Ale pozor, nesmí to být překlad do nějakého jiného, ve světě známého jazyka. I když některá slova jsou ve všech jazycích velmi podobná, např. slovo máma, nejsou úplně stejná. Takže váš překlad do nebeštiny se může podobat i vašemu rodnému jazyku, ale zkuste přidat i něco navíc.

Nejkrásnější překlady odměníme o Velikonocích.

Nebeštinu můžete zaslat na farní mail nebo při procházce vhodit do poštovní schránky na faře. Těšíme se na Vaši tvorbu.

Vaši katecheté