velikonoce

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 21. 2. do 28. 2. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 21. 2. do 28. 2. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.2.

1. neděle postní

9.30

Za rodinu Bartíkovu a duše v očistci

Po

22.2.

svátek Stolce sv. Petra, apoštola

17.00

Za + maminku Jaroslav Galetovou, manžela, sestry a kmotřence

Út

23.2.

 

-

 

St

24.2.

 

-

 

Čt

25.2.

 

-

 

26.2.

 

-

 

So

27.2.

 

-

 

Ne

28.2.

2. neděle postní

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 

·          Dnes je sbírka na svatopetrský haléř.

·          V úterý od 18 hod. zve Centrum pro rodinu ke společné modlitbě za rodiny před Nejsvětější svátostí ve farním kostele.