mariansky_kveten

ADORACE

V úterý od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele adorace NSO za lásku v našich rodinách a za naši farnost.

Každý čtvrtek (kromě čtvrtku před prvním pátkem) se můžete přidat k soukromé adoraci od 18.15 do 19 hod. ve farním kostele.