vanoce

Poděkování městu Holešov za podporu

Děkujeme za finanční příspěvek 30.000,-- Kč z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova, kterým jsme v roce 2020 uhradili část nákladů na provoz v Domě u sv. Martina a nové knihy do knihovny U sv. Martina.

Poděkování patří také za dotaci Ministerstva kultury ČR, kterou jsme obdrželi v roce 2020 prostřednictvím Města Holešov v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na restaurování barokní křtitelnici ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši 1 015 000,- Kč.

Vážíme si pomoci - jak finanční, tak i administrativní a doufáme, že tato dobrá spolupráce s vedením i zastupiteli Města Holešova bude pokračovat i v dalších letech.