vanoce

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 20. 12. do 27. 12. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 20. 12. do 27. 12. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

20.12.

4. neděle adventní

9.30

Za + rodinu Kotáskovu a živou rodinu

Po

21.12.

 

17.00

 

Út

22.12.

 

-

 

St

23.12.

 

-

 

Čt

24.12.

Štědrý den

-

 

25.12.

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9.30

Za rodiče Fuksovy, živou rodinu a duše v očistci

So

26.12.

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9.30

Za živou a + rodinu a duše v očistci

Ne

27.12.

svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 

·       Betlémské světlo bude ve farním kostele v Holešově k dispozici od neděle po mši svaté v 9.30 hod. do Štědrého dne.

·       Po dobu vánočních svátků na stolku s obětními dary bude pokladnička, do které můžete přispět na papežské misijní dílo.

·       Při bohoslužbě na svátek Svaté Rodiny bude pro manželské páry příležitost k obnově manželských slibů