vanoce

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 13. 12. do 20. 12. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 13. 12. do 20. 12. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.12.

3. neděle adventní

8.00

Za rodinu Markovu, Pirklovu a duše v očistci

Po

14.12.

památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

-

 

Út

15.12.

 

-

 

St

16.12.

 

17.00

Za Miroslavu Sekaninovou, rodiče Neumanovy a živou rodinu

Čt

17.12.

 

-

 

18.12.

 

-

 

So

19.12.

 

-

 

Ne

20.12.

4. neděle adventní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·         Ve středu budeme udělovat svátost pomazání nemocných, prosíme, napište se na připravený seznam. Od 16 hod. bude příležitost ke svátosti smíření. Na vývěsce nebo na webových stránkách najdete rozpis zpovědního týdne v děkanském kostele v Holešově.