vanoce

Žehnání adventních věnců

při bohoslužbách v neděli 29. listopadu.

Bohoslužeb se může účastnit 20 osob.