OMEZENÍ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ

Drazí farníci,

v souvislosti s novými opatřeními Vám sděluji následující pokyny:

 

·         Bohoslužby budou slouženy ve stejném čase jako obvykle.

·         Mše svaté se může účastnit pouze 5 osob (šestou osobou je kněz). Přednost bude mít rodina, za kterou je sloužen úmysl.

·         Mše svaté budou slaveny bez účasti ministrantů.

·         Ke svatému přijímání, které bude podáváno v neděli od 10.30 do 11.30 hod. a po večerní mši do 19.30 hod., přistupujte ve skupinkách 5 osob. Svaté přijímání můžete přijmout také v týdnu po večerní mši svaté do 19.30 hod.

·         NEVYTVÁŘEJTE PROSÍM PŘED VCHODEM DO KOSTELA ŽÁDNÉ VELKÉ SHROMÁŽDĚNÍ! Také pro venkovní prostory platí omezení 6 osob.


Všechny mše svaté můžete sledovat online na našich webových stránkách.

Přeji nám všem pokojné dny prostoupené nadějným pohledem a pevnou důvěrou v Boží blízkost. Zvláště rodičům vyprošujeme dar pokoje, trpělivosti a moudrosti pro doprovázení školáků.

P. Jerzy Walczak a P. Jan Faltýnek