Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 4. 10. do 11. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 4. 10. do 11. 10. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.10.

27. neděle v mezidobí

9.30

Za rodinu Charvátovu a duše v očistci

Po

5.10.

 

17.00

Za nemocné

Út

6.10.

 

-

 

St

7.10.

památka Panny Marie Růžencové

-

 

Čt

8.10.

 

-

 

9.10.

 

-

 

So

10.10.

 

-

 

Ne

11.10.

28. neděle v mezidobí

9.30

 

·           Dnes v 15 hod. se bude před farním kostelem v Holešově konat svatofrantišské žehnání zvířat.

·           V pondělí navštívíme nemocné.

·           V pondělí od 16 hod. bude příležitost ke svátosti smíření a adorace NSO.

·           Příští neděli si připomeneme 400. výročí mučednické smrti našeho faráře sv. Jana Sarkandra. Z účasti na mši svaté v 9.30 se ze zdravotních důvodů omluvil apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Po mši svaté bude na náměstí sv. Anny požehnán nový památník smíření.

·           Příští neděli v 15 hod. ve farním kostele v Holešově zahrají místní farníci divadelní hru o sv. Janu Sarkanderovi, v hlavní roli P. Jan Faltýnek. Všechny vás srdečně zveme!

·           Začal říjen – měsíc modlitby svatého růžence. Modlete se ve svých rodinách růženec za nová duchovní povolání.

·           Od pondělí 5. 10. není zakázaná účast na bohoslužbách, pouze se omezuje na místa k sezení, maximální počet je 100 věřících. Do tohoto počtu nepatří kněží a jeho pomocníci. V průběhu bohoslužeb se od pondělí nebude zpívat.