Pořad bohoslužeb v Rymicích od 27. 9. do 4. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 21. 9. do 4. 10. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

27.9.

26. neděle v mezidobí

8.00

Za Františku Cápíkovu, sestry a živou rodinu

Po

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

-

 

Út

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

-

 

St

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

17.00

Za Marii Sivkovou, manžela a duše v očistci

Čt

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

2.10.

památka svatých andělů strážných

-

 

So

3.10.

 

-

 

Ne

4.10.

27. neděle v mezidobí

8.00

Za živou a + rodinu Leskovjanovu a Stejskalovu

·           Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křest nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·           Otec arcibiskup v měsíci říjnu zrušil děkanátní poutě do Olomouce, proto se pouť 10. 10. neuskuteční. Vyzývá nás k modlitbě za duchovní povolání.

·           V neděli 11. října se budou v Holešově konat oslavy 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Mši svatou v 9.30 hod. bude sloužit apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Odpoledne v 15 hod. ve farním kostele zahrají farní divadelníci divadlo o sv. Janu Sarkanderovi.