kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 31. 7. do 7. 8. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 7. do 7. 8. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.7.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + Aloise Martinku, syna, rodiče Trčkovy a Martinkovy, Boží požehnání a ochranu P. Marie a dary Ducha Sv. a víru pro živou rodinu Martinkovu, Mikuláškovu a Preislerovu

8.00

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy ze Všetul a živou rodinu

9.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy, + manžele Inocence a Františku Pozziovy

18.00

Za Stanislava Strachotu, živou a + rodinu

Po

1.8.

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

18.00

Na poděkování za 50 let života s vděčností za přijatá dobrodiní

Út

2.8.

 

6.30

Za + rodiče, duše v očistci a mládež ve farnosti

St

3.8.

 

18.00

Za + rodiče Marii a Václava Němečkovy a živou rodinu

Čt

4.8.

památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7.30

Za + Anežku a Arnošta Procházkovy

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.8.

 

7.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání do dalších let

18.00

Za + manžela Karla Hrnčiříka, bratra Vladimíra a Marii Klišovy, rodiče Hrnčiříkovy a Klišovy, + rodinu a duše v očistci

So

6.8.

svátek Proměnění Páně

7.30

Za rodinu Kocourkovu

Ne

7.8.

19. neděle v mezidobí

7.00

Za + Františka Kunderu a živou rodinu

8.00

Za + tatínka Karla Nesrstu, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + syna Martina Nováka, bratra a + rodiče

18.00

Za + rodinu Škrabalovu a Hrobařovu

·           Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech.

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.