kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 19. 6. do 26. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 19. 6. do 26. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

19.6.

12. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Škrabánkovu a Chaloupkovu

Po

20.6.

 

-

 

St

21.6.

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníky

-

 

St

22.6.

 

-

 

Čt

23.6.

slavnost Narození sv. Jana Křtitele

17.00

Za sedmdesátníky ze Zahnašovic a jejich rodiny

24.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

-

 

So

25.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

-

 

Ne

26.6.

13. neděle v mezidobí

11.00

Za + Dobroslavu Nečekalovu a živou rodinu

·         Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·         Ode dneška budou večerní mše svaté v neděli v kostele sv. Anny v Holešově.

·         Odpoledne zveme všechny tatínky spolu s dětmi na společný cyklovýlet. Sraz bude ve 14 hod. u kostela v Holešově.

·         Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za rodiny našeho děkanátu v úterý v 18 hod. do farního kostela v Holešově.

·         Prosím rodiče dětí, které od září nastoupí do první třídy, aby už nyní pamatovali i na vyučování náboženství. Přihlášky si můžete vzít v sakristii a vyplněné je odevzdejte co nejdříve.

·         V domě U sv. Martina v Holešově probíhá rekonstrukce elektroinstalace, proto se zde nekonají žádné akce. Pracovnice Centra pro rodinu v případě potřeby kontaktujte telefonicky.