Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 17. 10. do 24. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 17. 10. do 24. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

17.10.

29. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Brázdilovu a Miklíkovu

Po

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

-

 

Út

19.10.

 

-

 

St

20.10.

 

-

 

Čt

21.10.

 

17.00

Za + Josefa Vaňharu, rodiče, Emu Lerchovou a duše v očistci

22.10.

 

-

 

So

23.10.

 

-

 

Ne

24.10.

30. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Dorazínovu

 

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Příští neděli bude sbírka na misie.

·          Příští neděli se můžete zapojit do pomoci chudým na misiích. Upečte koláče nebo cukroví a v sobotu mezi 16 a 18 hod. je přineste na faru do Holešova. Napečené dobroty si pak můžete zakoupit v neděli po každé mši svaté (do vyprodání zásob) v průjezdu fary v Holešově. Koupí těchto výrobků finančně přispějeme na potřeby Papežského misijního díla.