Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 10. do 1. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 10. do 1. 11. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + rodiče, + rodinu a sourozence

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

18.00

Za bratra Aleše s prosbou o požehnání celé rodině a za dobro ve světě

Po

26.10.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy, Zámečníkovy, živou a + rodinu

Út

27.10.

 

6.30

Na poděkování za ochranu života a zdraví

St

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

18.00

Za ochranu a sílu pro lékaře, zdravotní sestry a personál k zvládnutí pandemie

Čt

29.10.

 

7.30

 

30.10.

 

7.30

 

18.00

Za + Františku Jančíkovou, živou a + rodinu Jančíkovu a Večeřovu

So

31.10.

 

7.30

Za + rodiče a živou rodinu

Ne

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

7.00

Za + manžele Rosipalovy

8.00

Za Františka Sedlaříka, živou a + rodinu

9.30

Za živé a zemřelé myslivce

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů a Františka Obadala a živou rodinu

·           Děkujeme štědrým dárcům za celkový dar 56.000 Kč.

·           Kvůli mimořádným opatřením se nebudou konat pobožnosti na hřbitovech. Návštěvy hřbitovů a modlitba za zemřelé však zakázány nejsou, proto vás vybízíme k modlitbě za naše zemřelé.

·           Z rozhodnutí otce arcibiskupa se veřejných bohoslužeb může účastnit pouze kněz a jedna osoba. Všechny mše svaté z našeho kostela můžete sledovat online na webových stránkách farnosti. Úmysly, které jste si zamluvili, budou odslouženy v nouzovém režimu.

·           Svaté přijímání budeme podávat v neděli od 10.30 do 11.30 hod. a po každé večerní mši svaté v neděli i v týdnu. Prosím, přistupujte ke sv. přijímání dle doporučených opatření. Svátost smíření budeme udělovat na vyžádání.

·           Využijte možnost ve svých rodinách spojit se duchovně při modlitbě růžence ve 20 hod. na úmysl ukončení pandemie.

·           Pokud chcete přispět na provoz farnosti a opravy, můžete vložit finanční dar do kasičky v kostele nebo přímo ve farní kanceláři, kde vám vystavíme potvrzení, které si můžete uplatnit při odečtu daní. Přispět také můžete převodem na bankovní účet farnosti 160302489/0300.