Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 10. do 24. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 10. do 24. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.10.

29. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžela a živou rodinu

8.00

Za + Marii a Františka Kunovy a živou rodinu

9.30

Za živou a + rodinu Sovadinovu

18.00

Za + Josefa a Marii Krejčí, Annu Školoudovou, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

18.10.

svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00

Za + Lucii Šrucovou, nemocnou Jarmilu Foukalovou a živou rodinu

Út

19.10.

 

6.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

St

20.10.

 

18.00

Na poděkování za dožitých 80 let Josefa Navrátila, za jeho + ženu Martu a jejího + bratra Antonína Reimera

Čt

21.10.

 

7.30

 

22.10.

 

7.30

Posílení víry v rodině.

18.00

Za + Františka Suralu a živou rodinu

So

23.10.

 

7.30

Za + rodiče, sourozence a duše v očistci

Ne

24.10.

30. neděle v mezidobí

 

MISIJNÍ NEDĚLE

7.00

Za Františka Sedlaříka, živou a + rodinu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro rodinu

18.00

Za + rodiče, syna Jiřího, dvoje rodiče, tetu a její rodinu

 

·          Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Příští neděli bude sbírka na misie.

·          Příští neděli se můžete zapojit do pomoci chudým na misiích. Upečte koláče nebo cukroví a v sobotu mezi 16 a 18 hod. je přineste na faru do Holešova. Napečené dobroty si pak můžete zakoupit v neděli po každé mši svaté (do vyprodání zásob) v průjezdu fary. Koupí těchto výrobků finančně přispějeme na potřeby Papežského misijního díla.