vanoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 17. 1. do 24. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 17. 1. do 24. 1. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

17.1.

2. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

8.00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání

9.30

Na úmysl dárce

18.00

Za + rodiče

Po

18.1.

památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00

Za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží

Út

19.1.

 

6.30

 

St

20.1.

 

18.00

Za ++ Bohumilu a Františka Perutkovy

Čt

21.1.

památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

7.30

 

22.1.

 

7.30

 

18.00

Za ukončení pandemie a za duše v očistci

So

23.1.

 

7.30

 

Ne

24.1.

3. neděle v mezidobí

7.00

Za ++ rodiče Anežku a Miloslava Navrátilovy a duše v očistci

8.00

Za + Stanislava Křížka, bratry, rodiče, tetu Anežku a živou rodinu

9.30

Za Ludmilu a Františka Šikulovy, duše v očistci a požehnání pro živou rodinu

18.00

 

·        Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·        Od 18. do 25. ledna se koná týden modliteb za jednotu křesťanů.

·        Ve středu budou mít přípravu prvokomunikanti v 18.30 hod. na faře a v pátek biřmovanci v 19 hod. U sv. Martina

·        Do příští neděle 24. ledna můžete přispět na tříkrálovou sbírku do pokladniček umístěných v obchodech, lékárnách a také v našem kostele.