Pořad bohoslužeb v Rymicích od 26. 9. do 3. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 26. 9. do 3. 10. 2021

 

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.9.

26. neděle v mezidobí

8.00

Za Antonína Sivka, živou a + rodinu

Po

27.9.

památka sv. Vincence z Paula, kněze

-

 

Út

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

-

 

St

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

17.00

 

Čt

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

-

 

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

-

 

So

2.10.

památka svatých andělů strážných

-

 

Ne

3.10.

27. neděle v mezidobí

8.00

Za Františku Cápíkovou, sestry a živou rodinu

         

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 7.170 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           V úterý bude v Holešově mše svatá v 8 hod. ve farním kostele a v 17 hod. v kostele sv. Anny. Po večerní mši svaté bude následovat svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru.

·           V pátek nebude ministrantská schůzka, kterou nahradí víkendový pobyt ministrantů na faře na Rusavě. Sejdeme se v 18 hod. na mši sv. v Holešově, po které společně odjedeme na Rusavu. Víkend zakončíme účastí na všetulské pouti při mši svaté v 11 hod.

·           Příští neděli se ve Všetulích konají hody. Mše svatá u zvonice začne v 11 hod. Odpoledne ve 14.30 hod. ve všetulském parku bude svatofrantišské žehnání zvířat.

·           V sobotu 9. října se koná v Olomouci pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová duchovní povolání. O dopravu společným autobusem zájem nebyl, proto prosím, zúčastněte se této pouti, a pokud máte možnost, nabídněte odvoz i těm, kteří by se rádi v katedrále společně s arcibiskupem modlili. Program v katedrále začne v 15 hod. růžencem, následovat bude adorace a mše svatá.