mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 6. 6. do 13. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 6. 6. do 13. 6. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

6.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče, sourozence a živou rodinu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou rodinu a duše v očistci

Po

7.6.

 

18.00

Za + Ladislava a syna Ladislava Krejčího, za rodinu Hluštíkovu a dr. Mojmíra Rotrekla

Út

8.6.

 

6.30

 

St

9.6.

 

18.00

Za + Marii a Oldřicha Němečkovy a syna Oldřicha

Čt

10.6.

 

7.30

Za + Miroslava a Jarmilu Janečkovy a za rodinu Jandovu a Pálkovu

11.6.

slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

7.30

Za + rodiče Navrátilovy, Mikovy a duše v očistci

18.00

Za živou a + rodinu Kunderovu a Váňovu

So

12.6.

památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

7.30

Za dar zdraví a Boží požehnání pro Moniku Kubešovou

Ne

13.6.

11. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování sv. Antonínkovi za vyslyšení proseb

·          Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky ve výši 28.000 Kč na nový pohon zvonů a nová okna na faře

·          V sobotu si udělí svátost manželství Ing. Vojtěch Zlámal z Kokor a Mgr. Tamara Michalčíková ze Žop.

·          Od dnešního dne budou nedělní mše svaté v 18 hod. v kostele sv. Anny.