mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 30. 5. do 6. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 30. 5. do 6. 6. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

30.5.

slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + Rudolfa Spáčila a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Josefa a Ludmilu Páleníčkovy, jejich dcery Ludmilu a Marii a duše v očistci

9.30

Za děti, které poprvé přijmou svaté přijímání
a za jejich rodiny
Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za Antonína a Marii Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

Po

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

18.00

Za + Jaroslava Tatýrka a rodiny dětí

Út

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

6.30

 

St

2.6.

 

18.00

Za dar zdraví a Boží požehnání

Čt

3.6.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

Za + Stanislava Nevřalu a živou rodinu

18.00

Za + Boženu Šestákovou, živou a + rodinu a duše v očistci

4.6.

První pátek v měsíci

7.30

Za + Josefa Svobodu, manželku Marii, syna Vlastimila, bratry a živou rodinu

18.00

Za + Olgu Rektoříkovou, manžela a živou rodinu

So

5.6.

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

7.30

Za + rodiče Marii a Aloise Pospíšilíkovy z Tučap a živou rodinu

Ne

6.6.

10. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče, sourozence a živou rodinu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za + Pavla Sedlaříka

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou rodinu a duše v očistci

·          Při sbírce na církevní školy jsme minulou neděli vybrali celkem 23.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a v Přílepech.

·          V pátek celodenní adorace NSO ve farním kostele, prosím napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V sobotu se uskuteční eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn po mši svaté, která začne v 8.30 hod. v kostele sv. Jiljí.

·          V sobotu si udělí svátost manželství Daniel Matuška z Dobrotic a Anna Pojmanová z Ludslavic, dále pak Tomáš Odstrčilík z Holešova a Ing. Zuzana Olšáková z Holešova

·          Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. oslavíme Boží Tělo průvodem z farního kostela do kostela sv. Anny. Maminky mohou připravit družičkám košíky s okvětními lístky.

·          Od příští neděle budou bývat nedělní večerní mše svaté v kostele sv. Anny.

·          Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky na nový pohon zvonů a nová okna na faře