mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 16. 5. do 23. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 16. 5. do 23. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.5.

7. neděle velikonoční

9.30

Za + Martina Tupého a živou rodinu

Po

17.5.

 

17.00

Za + Josefa a Otakara Pěluchovy

Út

18.5.

 

-

 

St

19.5.

 

-

 

Čt

20.4.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

-

 

21.5.

 

-

 

So

22.5.

 

-

 

Ne

23.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·          Příští neděli bude sbírka na církevní školství.

·          Za týden v neděli při bohoslužbě v 9.30 v kostele v Holešově požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte.

·          Vyučování náboženství v tomto školním roce už nebude.

·          Biřmovanci budou mít setkání v pátek v 19 hod. v domě U sv. Martina.