mariansky_kveten

Pořad bohoslužeb v Holešově od 16. 5. do 23. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 16. 5. do 23. 5. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

16.5.

slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

7.00

Za + Stanislava Navrátila a živou a + rodinu

8.00

Za + Jindřišku a Jaroslava Rozsypalovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava Kužela, živou a + rodinu Kuželovu a Vybíralovu

18.00

Za Žofii a Milana Fuksovy, dva syny a živou rodinu

Po

17.5.

 

18.00

Za pomoc Panny Marie za uzdravení Simonky a Mirka a ochranu celé rodiny

Út

18.5.

 

6.30

Za + manžela Jaroslava Tatýrka, živou a + rodinu

St

19.5.

 

18.00

Za zastavení pandemie, Boží pomoc při studiu a nemocnou kolegyni

Čt

20.5.

památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

7.30

Za živou a + rodinu Kučerovu a Janošovu

21.5.

 

7.30

Za + rodiče Kroupovy, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče Josefa a Marii Zapletalovy a + rodinu Brázdilíkovu

So

22.5.

 

7.30

Za manžele Karáskovy s poděkováním za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Ne

23.5.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za požehnání pro rodinu Dujkovu, Darebníčkovu a + rodinu Vyvlečkovu

8.00

Za + Josefa Křížka, dva bratry, rodiče a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Mičkovy, živou a + rodinu

18.00

Za dar zdraví pro manžela za celou rodinu

·          Příští neděli bude sbírka na církevní školství.

·          Za týden v neděli při bohoslužbě v 9.30 požehnáme rodičům očekávajícím narození dítěte.

·          Vyučování náboženství v tomto školním roce už nebude.

·          Biřmovanci budou mít setkání v pátek v 19 hod. v domě U sv. Martina.