velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 4. 4. do 11. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 4. 4. do 11. 4. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

4.4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

8.00

Za + Miloslava Hyánka a + manželku

9.30

Za živou a + rodinu Marušákovu, Juřenčákovu a + Annu Zimčíkovou

18.00

Za dvoje + rodiče s prosbou o uzdravení

Po

5.4.

 

7.00

Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran

8.00

Za + Naďu Fridrichovou a živou rodinu

9.30

Za + manžela a živou rodinu

Út

6.4.

 

6.30

 

St

7.4.

 

18.00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží požehnání

Čt

8.4.

 

7.30

 

9.4.

 

7.30

Za + Petra Murina, živou a + rodinu

18.00

Za rodiny Pilařovu, Janečkovu a Procházkovu

So

10.4.

 

7.30

Na poděkování za 90 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Ne

11.4.

2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodinu Jasenských

·          Dnes je sbírka na kněžský seminář.

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Každý den v 15 hod. se můžete připojit k modlitbě novény k Božímu milosrdenství.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech, Přílepech a Martinicích. Kdyby někdo chtěl ještě přihlásit své nemocné, nebo odvolat návštěvu, prosím, ať to nahlásí ve farní kanceláři.