kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 19. 11. do 26. 11. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 11. do 26. 11. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

19.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8.00

Za  Marii Kašpárkovou, rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za + rodiče Vlastu a Aloise Sklenaříkovy, živou rodinu a duše  očistci

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

Po

20.11.

 

18.00

Za + rodiče Marii a Oldřicha Krajčovy

Út

21.11.

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

6.30

Za + Evu Trnkovou

St

22.11.

památka sv. Cecilie, panny a mučednice

18.00

Za + Antonína Nevolu a jeho syna salesiánského kněze Antonína

Čt

23.11.

 

7.30

Za uzdravení vztahu v rodině

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

7.30

Za živou a + rodinu Úlehlovu a Leškovu

18.00

Za + Martu Navrátilovou, živou a + rodinu

So

25.11.

 

7.30

Na úmysl dárce

Ne

26.11.

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7.00

Za + Josefa a Marii Svobodovy, jejich syny, živou a + rodinu

8.00

Za zdraví pro dcery Moniku a Haničku a jejich babičku

9.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí

18.00

Za + Jiřinu Žilovou a živou rodinu

·          Dnes je sbírka na křesťanská média (rádio Proglas, TV Noe)

·          Animátoři děkanátu zvou všechny mladé na Děkanátní setkání mládeže holešovského a kroměřížského děkanátu, které se uskuteční v sobotu 25. 11. od 9.00 do 18.00 na Arcidiecézním centru mládeže Přístav v Rajnochovicích. Těšit se můžete na katechezi, mši svatou, oběd, sporty, zábavu a mnoho dalšího. S sebou něco dobrého, 80 Kč na vstupné. Přihlásit se můžete do středy 22. 11. 

·          Charita Holešov hledá dobrovolníky na tříkrálovou sbírku, která se bude konat v sobotu 6. ledna. Podrobnosti k přihlášení jsou na plakátku v předsíni kostela nebo na webových stránkách farnosti.