kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově do 12. 11. do 19. 11. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 11. do 19. 11. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Nebřenských a Morávkovu

8.00

Za Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmaiera, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Zdeňku Pavelkovou, Zdeňka a Jana Miklíkovy, jejich rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Po

13.11.

památka sv. Anežky České, panny

18.00

Za + manžela Josefa, nenarozené děti a živou rodinu

Út

14.11.

 

6.30

Za živou a + rodinu

St

15.11.

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání

Čt

16.11.

 

7.30

Za + manžele Kopačkovy

9.00

Za + kněze děkanátu Holešov

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

8.00

Za + Rostislava a Jiřinu Šarmanovy, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za Janu Hrdličkovou, manžela Jaroslava a živou rodinu Hrdličkovu a Dobešovu

So

18.11.

 

7.30

Za přijatá dobrodiní

Ne

19.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za společný život s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8.00

Za  Marii Kašpárkovou, rodiče, živou a + rodinu

9.30

Za + rodiče Vlastu a Aloise Sklenaříkovy, živou rodinu a duše  očistci

18.00

Za živou a + rodinu Klabalovu a Svačinovu

·          Při sbírce na charitu jsme minulou neděli vybrali celkem 29.490, Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·          Příští neděli bude sbírka na křesťanská média (rádio Prograls, TV Noe)