kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 3. do 19. 3. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 3. do 19. 3. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.3.

3. neděle

postní

7.00

Na úmysl dárce

8.00

Za + rodiče Kopřivovy a syna Martina Grygeru

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic, živou a + rodinu

Po

13.3.

 

18.00

Za Boží požehnání pro bratra Jiřího a ostatní sourozence

Út

14.3.

 

6.30

Za + Marii a Aloise Janečkovy, + Jaromíra Tatýrka, jejich rodiče, živou a + rodinu Janečkovu, Halešovu, Tatýrkovu a Husákovu

St

15.3.

 

18.00

Za Josefa Kováře, živou a + rodinu a duše v očistci

Čt

16.3.

 

7.30

Za + Josefa a Aloisii Fuchsovi, rodiče, sourozence, syny, živou rodinu a duše v očistci

17.3.

 

7.30

Za + Josefa Sedlaříka a živou rodinu

18.00

Za + Andělku a Josefa Trchalíkovy

So

18.3.

 

14.30

Za duchovní obrodu farnosti

Ne

19.3.

4. neděle

postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za živou a + rodinu Galasovskou

9.30

Za + Josefa a Libuši Kopřivovy a živou rodinu

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

·          Centrum pro rodinu zve všechny v sobotu na postní duchovní obnovu, kterou povede S. M. Františka Elena Sebíňová, CSC. Duchovní obnova začne v 9 hod. U sv. Martina a zakončena bude mší sv. ve 14.30 hod. Po celý den bude k dispozici P. Miroslav Jáně.

·          Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.