kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 2. do 5. 3. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 2. do 5. 3. 2023

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.2.

1. neděle

postní

7.00

Za + rodiče Murinovy a vnuka Petra

8.00

Za Boží ochranu a pomoc po těžké operaci Leony

9.30

Za + rodiče Remešovy, syny, dceru a duše v očistci

18.00

Za + rodiče a sestru, za setru v domově s prosbou o zdraví pro sebe a celou rodinu

Po

27.2.

 

18.00

Na poděkování za 63 let společného života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání

Út

28.2.

 

6.30

Na úmysl dárce

St

1.3.

 

18.00

Za + rodiče Šoustalovy, dceru Marii a duše v očistci

Čt

2.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu u příležitosti narozenin paní  Anežky Ševčíkové

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

3.3.

První pátek v měsíci

7.30

Za Oldřicha Ponížila, syna Jiřího, sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu

18.00

Za dvoje + rodiče a duše v očistci

So

4.3.

 

7.30

Za + manžela, živou a + rodinu

Ne

5.3.

2. neděle

postní

7.00

Za Jaroslava a Jindřišku Rozsypalovy a bratra Lubomíra

8.00

Za + Karla Nesrstu, rodiče o obou stran a duše v očistci

9.30

Za živou a + rodinu Sichálkovu a Talachovu.

Za Marii a Stanislava Kučerovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

18.00

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu

·          Při sbírce na svatopetrský haléř jsme minulou neděli vybrali celkem 40.503 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Poděkování patří také dárci za 5.000 Kč.

·          Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě před NSO za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·          V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·          V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech, Přílepech a Martinicích.