kostel kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 23. 10. do 30. 10. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 23. 10. do 30. 10. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

23.10.

30. neděle v mezidobí

7.00

Za + Aloise Tkadlece a živou rodinu

8.00

Za živé a + občany z Jankovic

9.30

Za Františka Sedlaříka, živou a + rodinu

18.00

Za + Oldřicha Brázdila, rodiče z obou stran, prarodiče a živou rodinu

Po

24.10.

 

18.00

Za + rodiče a bratra Zdeňka a živou rodinu

Út

25.10.

 

6.30

Za + Aloise Janečku, jeho rodiče, živou rodinu a duše v očistci

St

26.10.

 

18.00

Za + Václava Fridricha, rodiče Fridrichovy a Zámečníkovy, živou a + rodinu

Čt

27.10.

 

7.30

Za + Marii Krajčovou

28.10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

8.00

Za dar zdraví

18.00

Za živou a + rodinu Pešákovu a Weigelovu

So

29.10.

 

7.30

Za + Karla Urubu, sourozence a živou rodinu

Ne

30.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Za + Helenu a Aloise Konečných, živou a + rodinu

8.00

Za + manžele Tkadlčíkovy, syna, dvoje rodiče, tetu a její celou + rodinu

9.30

Za + rodinu Chytilovu, Ludmilu Štěpánkovou a živou rodinu

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

·           Dnešní sbírka bude věnována na misie. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Dnes po bohoslužbách si můžete zakoupit tzv. „misijní koláč“ a misijní kalendáře v hodnotě 300 Kč, které budou odeslány se sbírkou na misie.

·           Centrum pro rodinu zve ke společné adoraci za naše rodiny v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·           Ve středu příprava na první svaté přijímání nebude.

·           Za týden ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní, tzn. hodiny si posuneme o hodinu zpět.

·           Příští neděli v 15 hod. se bude konat pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Holešově a v Martinicích.

·           Tento pátek se uskuteční ministrantská přespávačka v domě U sv. Martina v Holešově. Sraz bude v pátek 28.10. v 8.00 a zakončení v sobotu 29.10. v 9.00 - vše v domě U sv. Martina. V programu je i výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Bližší informace ohledně přihlašování mají ministranti v sakristii.