kostel

Zhodnocení "Otevřených bran" v Holešově

Otevřené brány opět potěšily velké množství zájemců

 

Počátkem května letošního roku se v Holešově již tradičně otevřely brány našich kostelů návštěvníkům. Projekt Zlínského kraje s názvem Otevřené brány si v myslích a srdcích mnoha lidí za léta své existence získal své místo, jiní se o možnosti prohlédnout si zdarma s průvodcem kostely v našem kraji dozvěděli až letos. Prohlídky trvaly od začátku května do konce září o víkendech a státních svátcích. Každým rokem nalezne sakrální umění našeho regionu své nové obdivovatele.

Ostatně o oblibě celého projektu svědčí i fakt, že v letošním roce navštívilo holešovský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 2 913 osob (z toho 88 ze zahraničí) a filiální kostel sv. Anny celkem 1 998 osob (ze zahraničí 95). Pro mnohé to znamenalo první návštěvu Holešova, která je mnohdy mile překvapila a povzbudila k objevování dalších našich památek.

Kostely přitom zdaleka nenavštěvují pouze senioři. Možnost komentované prohlídky přitahuje rodiny s dětmi, lidi středního věku, mladé manželské páry, studenty a mnoho jiných obdivovatelů kulturního bohatství. Největším lákadlem byla zaslouženě ve farním kostele Černá kaple a výstup na kůr. Ani kostel sv. Anny s kaplí sv. Kosmy a Damiána nezůstává nepovšimnut, návštěvníky naopak velice zajímala jeho klášterní minulost. Za obzvlášť pozoruhodné považovali relikviáře s ostatky svatých mučedníků a kazatelnu vyřezanou ze dřeva imitujícího umělý mramor.

Několik návštěvníků také přišlo do kostelů zavzpomínat na dobu, kdy je sami navštěvovali se svými prarodiči. Někteří si dokonce pamatovali i využívání kostela sv. Anny jakožto studentského kostela v 1. polovině 20. století. Zavítali i takoví pamětníci, kteří kostel navštěvovali, ale později byli nuceni emigrovat a až po desetiletích se vrátili do kostela zavzpomínat.

Mnozí označili holešovské církevní památky za skrytý poklad, o němž se neví natolik, jak by si zasloužil. Někteří se dokonce rozhodli napsat na krajský úřad pochvalný e-mail s prosbou o zachování tak unikátního projektu i pro další léta. O zahraničních hostech se sluší zmínit, že i pro Rakušany, Poláky, Brity či Italy je moravské konkrétně pak holešovské kulturní dědictví něčím velice cenným a obdivovaným.

Návštěvní knihu opět zaplnila spousta milých zpráv a průvodci mohou říci už jen jediné: díky vám všem za krásnou prohlídkovou sezónu a na viděnou příští rok! Ať úcta k našim památkám i nadále stoupá.

 

Radek Večeřa

Římskokatolická farnost Holešov