kostel kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 25. 9. 2022 do 2. 10. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za dvoje + rodiče a + sourozence

18.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

Po

26.9.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

7.30

Za + manžela, živou a + rodinu

18.00

 

Út

27.9.

památka sv. Víncence z Paula, kněze

6.30

 

St

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8.00

Za + rodiče Jaromíra a Marii Filipíkovy, švagra Pavla Syřenu, živou a + rodinu a duše v očistci

17.00

Za starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

Čt

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

7.30

Za + Annu Mrvíkovou a duše v očistci

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7.30

Za + Miroslava Šturmu z Tučap a živou rodinu

18.00

 

So

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7.30

 

Ne

2.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + rodiče Vaňharovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Josefa a Boženu a živou rodinu

11.00

Hodová mše svatá ve Všetulích za živé a + Všetuláky

18.00

Za + Anežku a Františka Navrátilovy a + tetinku Boženu Nedbalovou

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 22.826 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Zítra se v naší farnosti koná adorační den. Prosím, udělejte si čas a přijďte Pánu děkovat a prosit. Napište se prosím na adorační službu. Adorace začne po ranní mší svaté.

·           Ve středu bude večerní mše sv. k poctě sv. Václava už v 17 hod. v kostele sv. Anny. Po mši svaté bude tradičně koncert Holešovského komorního orchestru. V kostele sv. Anny to bude pro letošní rok poslední mše svatá, od příští neděle už budou opět všechny mše ve farním kostele.

·           Ve čtvrtek na 18 hod. zveme mládež gymnázia a dalších středoškoláků ke sv. Martinovi na seminář o víře a náboženství.

·           Farnost Bystřice p. Host. zve dnes v 18 hod. na přednášku „Chuť žít“ kněze P. Marka Orko Váchy. Přednáška se bude konat v sále ZUŠ v Bystřici p. Host.

·           Za týden v nedělí v nedělí ve Všetulích u zvonice bude hodová mše svatá. Odpoledne ve 14.30 hod bude svatofrantišské žehnání zvířatům