kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 18. 9. do 25. 9. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 18. 9. do 25. 9. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu

Po

19.9.

 

-

 

Út

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

-

 

St

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

-

 

Čt

22.9.

 

17.00

Za + rodinu Pospíšilovu a Němečkovu

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

-

 

So

24.9.

 

-

 

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

11.00

Za živou a + rodinu Vaňharovu, Gajovu a + sestru

 

·           Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

·           Od zítřka začíná vyučování náboženství v domě U sv. Martina dle rozvrhu, který visí v předsíni kostela.

·           Ve čtvrtek na 18 hod. zveme mládež gymnázia a dalších středoškoláků ke sv. Martinovi na seminář o víře a náboženství.

·           V pátek zveme mládež na společné setkání u obětního stolu v kostele a následně do domu u sv. Martina .

·           Od tohoto týdne začnou mše svaté, které budou zvlášť věnované dětem, ale jsou zváni i jejich rodiče a příbuzní, přijít může kdokoliv. Mše se budou konat každý pátek v 18hod. Při mši budou kázání určené dětem. Více se dozvíte už tento pátek při mši sv.

·           Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. se můžete přijít podívat na opravené prostory v domě U sv. Martina. Otec děkan požehná náš pastorační dům po opravách.

·           Farnost Bystřice p. Host. zve příští neděli na přednášku „Chuť žít“ kněze P. Marka Orko Váchy. Přednáška se bude konat v sále ZUŠ v Bystřici p. Host. v 18 hod.