kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 18. 9. do 25. 9. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 19. 9. do 25. 9. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

18.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje prarodiče a duše v očistci

8.00

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic a za živou a + rodinu

9.30

Za živé a + občany ze Žop

18.00

Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Lorencovu, Salekovu a Mičíkovu

Po

19.9.

 

18.00

Za dar zdraví pro nemocnou osobu

Út

20.9.

památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

6.30

Za + Františka a Marii Bednářovy

St

21.9.

svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00

Za + Stanislava Sadila

Čt

22.9.

 

7.30

 

23.9.

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7.30

Za dar zdravá a Boží požehnání pro rodiče

18.00

Za Marii a Františka Zámečníkovy, dceru Annu, živou a + rodinu

So

24.9.

 

7.30

Na poděkování za první rok života a Boží požehnání do dalších let

Ne

25.9.

26. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za dvoje + rodiče a + sourozence

18.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

·           Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

·           Od zítřka začíná vyučování náboženství v domě U sv. Martina dle rozvrhu, který visí v předsíni kostela.

·           Ve středu po večerní mši svaté bude první organizační příprava na 1. svaté přijímání.

·           Ve čtvrtek na 18 hod. zveme mládež gymnázia a dalších středoškoláků ke sv. Martinovi na seminář o víře a náboženství.

·           Každý čtvrtek se koná ve farním kostele od 18 do 19 hod. tichá adorace (kromě čtvrtku před 1. pátkem)

·           V pátek zveme mládež na společné setkání u obětního stolu v kostele a následně do domu u sv. Martina .

·           Od tohoto týdne začnou mše svaté, které budou zvlášť věnované dětem, ale jsou zváni i jejich rodiče a příbuzní, přijít může kdokoliv. Mše se budou konat každý pátek v 18hod. Při mši budou kázání určené dětem. Více se dozvíte už tento pátek při mši sv.

·           Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. se můžete přijít podívat na opravené prostory v domě U sv. Martina. Otec děkan požehná náš pastorační dům po opravách.

·           Farnost Bystřice p. Host. zve příští neděli na přednášku „Chuť žít“ kněze P. Marka Orko Váchy. Přednáška se bude konat v sále ZUŠ v Bystřici p. Host. v 18 hod.

·           Od měsíce října začnou pravidelné ministrantské schůzky, které budou bývat každý pátek od 16.15 do 17.45 hod. v domě U sv. Martina. První schůzka bude v pátek 7. října. Zveme malé i větší chlapce a kluky, aby se nebáli a zapojili do ministrování.