kostel

Pořad bohoslužeb Holešově od 21. 8. do 28. 8. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 8. do 28. 8. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.8.

21. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

8.00

Na poděkování za 30 let trvání firmy s prosbou o Boží požehnání do dalších let i pro všechny zaměstnance

9.30

Za živé a + příslušníky 7. výsadkového pluku zvláštního určení

18.00

Za dar zdraví pro maminku a babičku

Po

22.8.

Památka Panny Marie Královny

18.00

Za dar zdraví a úspěšné zvládnutí náročné operace

Út

23.8.

 

6.30

Za + rodiče, duše v očistci a za neteře a synovce

St

24.8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00

Za + Františka Krajcara, P. Vladimíra Segeta a rodinu Zuzincovu a Segetovu a na poděkování za 25 let společného života manželů Nečasových

Čt

25.8.

 

7.30

Za + manžele Janečkovy, dvoje rodiče, Zdeňka, živou a + rodinu

26.8.

 

7.30

Za mír na Ukrajině a za všechny oběti tohoto válečného konfliktu

18.00

Za + rodinu Hrabalovu a Sedlářovu

So

27.8.

Památka sv. Moniky

7.30

Za rodinu Novákovu

Ne

28.8.

22. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu a za živou a + rodinu Ševců a Dědičíkovu

8.00

Za vnoučata a jejich blízké s prosbou o zdraví, pomoc a Boží ochranu

9.30

Na poděkování za letošní úrodu

18.00

Za duše v očistci

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 26.383 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Fasáda na faře je dokončená za celkem 463.000,- Kč. Ještě zbývá dokončit opravu soklu, ostění a vstupní vrata.

·           Příští neděli se budou konat dožínky.

·           V sobotu 10. září se bude konat děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání do Olomouce. Zájemci o autobusovou dopravu, nahlaste se prosím do zítřka, ať víme, zda máme objednat autobus.