kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 6. do 19. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 6. do 19. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.6.

slavnost NEJVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + rodiče Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

Po

13.6.

památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

18.00

Za + Ludvíka a Olgu Rektoříkovy a za Boží požehnání pro živou rodinu

Út

14.6.

 

6.30

Ke cti sv. Antonína jako poděkování za každou milost a pomoc

St

15.6.

 

18.00

Za + rodiče Smolkovy, snachu Irenu, syna Ladislava, Josefa Žáčka a živou rodinu

Čt

16.6.

slavnost Těla a Krve Páně

7.30

 

18.00

Za + rodiče Sedlaříkovy a živou rodinu

17.6.

 

7.30

 

18.00

Za Marii a Oldřicha Němečekovy a syna Oldřicha

So

18.6.

 

7.30

Za + Aloise, Marii a Zdeňku Pospíšilíkovy z Tučap a živou rodinu

10.00

Hodová mše svatá v Dobroticích na Sádku za živé
a zemřelé občany Dobrotic

Ne

19.6.

12. neděle v mezidobí

 

BOŽÍ TĚLO

7.00

Za dvoje + rodiče a + sourozence

8.00

Za + prarodiče Sklenářovy, Zdeňka Pechala a Aloise Beutela a živou rodinu

9.30

Za + Josefa a Libuši Kopřivovy a živou rodinu

18.00

Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání

·         Při sbírce na církevní školství jsme minulou neděli vybrali celkem 23 538 Kč.

·         Příští neděli vyjde eucharistický průvod městem do kostela sv. Anny. Jako každým rokem prosíme maminky, aby připravily družičkám košíčky s okvětními lístky.

·         Od příští neděle bude nedělní večerní mše svatá v kostele sv. Anny.

·         Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. V letošním roce nás v nejbližších dnech čeká oprava fasády farní budovy a rekonstrukce elektroinstalace domu U sv. Martina, která už je ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu bude prozatím uzavřena farní knihovna a plánované setkání seniorů se v tomto týdnu konat nebude.

·         Za týden v neděli je den otců. Je tady nabídka cyklistického výletu otců s dětmi po krásách Holešovska s ukončením a občerstvením na farní zahradě. Sraz otců s dětmi ve 14 hod. u kostela.