kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 5. 6. do 12. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 5. 6. do 12. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

5.6.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + Marii Navrátilovou, Annu Janečkovou a manžela, Helenu Mlčákovou a manžela

8.00

Za + Jiřího Ponížila, manželku a děti u příležitosti nedožitých 55 let

9.30

Za + rodiče, sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za dary Ducha Svatého a vedení pro vnuky Jana a Sávu

Po

6.6.

památka Panny Marie, Matky církve

18.00

Za + Ladislava Zavadila, živou a + rodinu

Út

7.6.

 

6.30

 

St

8.6.

 

18.00

Za + otce a syna Ladislava Krejčího, Mojmíra Rotrekla, Vladimíra Macfeldu a rodinu Hluštíkovu

Čt

9.6.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

7.30

Za + P. Miroslava Mariánka, živou rodinu a duše v očistci

10.6.

 

7.30

Za dar zdraví pro Lidušku

18.00

Za + rodinu Smažilovu a Miklíkovu

So

11.6.

památka sv. Barnabáše, apoštola

7.30

Za + Jana a Marii Košelkovy, + Aloise a Blaženu Bližňákovy a dvě + dcery

Ne

12.6.

slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7.00

Za + rodinu Jana a Marii Novákovy z Bořenovic a živou rodinu

8.00

Za + Otýlii a Jindřicha Barotkovy, manžele Chytilovy a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Pavla Sedlaříka a živou rodinu

·         Dnes je sbírka na církevní školství.

·         V pátek se bude konat Noc kostelů

·         V sobotu přijmou svátost manželství v kostele v Holešově Dominik Mlčoch z Přerova a Adéla Trpišovská z Přerova, dále pak David Dovrtěl z Žop a Martina Kuklová z Dobrotic.

·         Příští neděli zveme všechny mladé na děkanátní mládežnickou GRILLPÁRTY, která se bude konat od 17 hod. na farní zahradě v Holešově. Zveme také ministranty, se kterými zhodnotíme celoroční ministrantskou soutěž.