kostel

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 29. 5. do 5. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 29. 5. do 5. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

8.00

Za scholu, děti a mládež z Rymic a Količína

Po

30.5.

památka sv. Zdislavy

-

 

Út

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

-

 

St

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

17.00

Za rodinu Plhalovu a Jašovu

Čt

2.6.

 

-

 

3.6.

 

14.00

Zádušní mše svatá
za Marii Vaňharovou.

So

4.6.

 

-

 

Ne

5.6.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.00

Za Josefa Cápíka, rodiče a živou rodinu

·         Při sbírce na pronásledované křesťany jsme minulou neděli vybrali 2.890,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·         Ve středu od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele v Holešově. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         V sobotu přijmou svátost manželství Jakub Volf ze Zlína a Bc. Lenka Kaňová z Rymic.

·         Příští neděli bude sbírka na církevní školství.