kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 29. 5. do 5. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 29. 5. do 5. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

11.00

Za Roberta Bradu, Terezku Němcovou a nenarozené děti

Po

30.5.

památka sv. Zdislavy

-

 

Út

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

-

 

St

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

-

 

Čt

2.6.

 

17.00

Za Marii a Vojtěcha Foukalovy a živou rodinu Jaškovu

3.6.

 

-

 

So

4.6.

 

-

 

Ne

5.6.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·         Při sbírce na pronásledované křesťany jsme minulou neděli vybrali 2.460 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·         Ve čtvrtek od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele v Holešově. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         Příští neděli bude sbírka na církevní školství.