kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 29. 5. do 5. 6. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 29. 5. do 5. 6. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

7.00

Za + Stanislava a Tomáše Lochmanovy, rodinu Hrdličkovu a Tvarůžkovu

8.00

Za + rodiče Páleníčkovy, jejich dcery Ludmilu a Marii a + manžela

9.30

Za + rodiče Doleželovy a živou rodinu

18.00

Za + Antonína Kučeru, živou a + rodinu a duše v očistci

Po

30.5.

památka sv. Zdislavy

18.00

Za + Josefa Žampu, Petra Krajču a Františka Večeřu

Út

31.5.

svátek Navštívení Panny Marie

6.30

Za + rodiče, duše v očistci a živou rodinu

St

1.6.

památka sv. Justina, mučedníka

18.00

Za + Zdenu a Rostislava Jurčíkovy a Ladislava Krejčího

Čt

2.6.

 

7.30

Za živou a + rodinu Hubáčkovu, Bártovu a na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc a za duše v očistci

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ – Na poděkování za 50 let života

3.6.

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

7.30

Za Boženu Šestákovou, živou a + rodinu

18.00

Za rodinu Hladnou, Šolařovu, Pekařovu a Nohýlovu

So

4.6.

 

7.30

Za + bratra, živou a + rodinu

Ne

5.6.

slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7.00

Za + Marii Navrátilovou, Annu Janečkovou a manžela, Helenu Mlčákovou a manžela

8.00

Za + Jiřího Ponížila, manželku a děti u příležitosti nedožitých 55 let

9.30

Za + rodiče, sourozence, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za dary Ducha Svatého a vedení pro vnuky Jana a Sávu

·         Při sbírce na pronásledované křesťany jsme minulou neděli vybrali 28.396 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·         V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapích a Přílepích.

·         V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·         Příští neděli bude sbírka na církevní školství.