kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 22. 5. do 29. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 22. 5. do 29. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

22.5.

6. neděle velikonoční

11.00

Za + Květoslavu Mičolovou, dvoje rodiče a Josefínu Plevákovou

Po

23.5.

 

-

 

Út

24.5.

 

-

 

St

25.5.

 

-

 

Čt

26.5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

17.00

Za + Ludmilu a Ladislava Miklíkovy a celou živou rodinu

27.5.

 

-

 

So

28.5.

 

-

 

Ne

29.5.

7. neděle velikonoční

11.00

Za Roberta Bradu, Terezku Němcovou a nenarozené děti

 

·     Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

·     Prosíme ochotné pomocníky, kteří by se zapojili do přípravy a realizace Noci kostelů v pátek 10. června, aby přišli na setkání tuto středu po večerní mši sv. na faru.