kostel

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 24. 4. do 1. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 24. 4. do 1. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

24.4.

2. neděle velikonoční

11.00

Za živou a + rodinu Pospíšilovu a duše v očistci

Po

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

-

 

Út

26.4.

 

-

 

St

27.4.

 

-

 

Čt

28.4.

 

17.00

Za živou a + rodinu Páníkovu, Cholastovu a duše v očistci

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

-

 

So

30.4.

 

-

 

Ne

1.5.

3. neděle velikonoční

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·     Minulou neděli jsme na platy kněží vybrali celkem 8 417,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·     Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě za naše rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·             Ve středu v 15.30 hod. bude setkání seniorů v domě U sv. Martina.

·     Příští neděli bude mimořádně mše svatá už v 8 hod.

·     Příští neděli bude ve 14 hod. žehnání všem cyklistům. Sraz před farním kostelem v Holešově.