kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 4. do 1. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 4. do 1. 5. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.4.

2. neděle velikonoční

7.00

Za + Františka a Emilii Matulíkovy a živou rodinu

8.00

Za + Jarmilu a Oldřicha Navrátilovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18.00

Za Jaroslava Vaculíka a živou rodinu

Po

25.4.

svátek sv. Marka, evangelisty

18.00

Za + Františku Jančíkovou a duše v očistci

Út

26.4.

 

6.30

Za + maminku Boženu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

St

27.4.

 

18.00

Na poděkování za 89 let života s prosbou o zdraví, pomoc a Boží ochranu v rodině

Čt

28.4.

 

7.30

Za + Anežku Mrázkovou, živou rodinu a duše v očistci

29.4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

7.30

Za živou rodinu, všechny děti a Boží požehnání

18.00

Za Vlastimila Tomečka k 1. výročí jeho úmrtí, za živou a + rodinu, pomoc a Boží ochranu

So

30.4.

 

7.30

Za + manžela, rodiče z obou stran a živé rodině Boží požehnání

Ne

1.5.

3. neděle velikonoční

7.00

Za děti, mládež a živé a + občany z Martinic

8.00

Za Lenku, Evu, Václava, Dominika, jejich rodiny a duše v očistci

9.30

Za + Jaroslava a Ludmilu Kameníkovy, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Josefa Navrátila a živou rodinu

·     Minulou neděli jsme na platy kněží vybrali celkem 75 894,- Kč. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi činila celkem 6 387,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·     V úterý v 16 hod. proběhne úklid kostela sv. Anny. Kdo máte čas, prosím, připojte se!

·     Centrum pro rodinu zve ke společné modlitbě za naše rodiny před Nejsvětější svátostí v úterý od 18 hod. do farního kostela.

·     Ve středu v 15.30 hod. bude setkání seniorů v domě U sv. Martina.

·     Orel, jednota Holešov zve všechny na tradiční stavění máje v pátek 29. dubna. Program pro děti začíná v 15 hodin na náměstí. Vlastní stavění pak proběhne v 17 hodin. Prosíme siláky, kteří by nám byli ochotni pomoci s přesunem a vztyčením májky, aby se dostavili v 16.45 k faře.

·     Příští neděli bude ve 14 hod. žehnání všem cyklistům. Sraz před farním kostelem.