kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 10. 4. do 17. 4. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 10. 4. do 17. 4. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

10.4.

Květná

neděle

7.00

Za + Marii a Františka Škrabalovy, živou a + rodinu

8.00

Za + Josefa Chytila a manželku, na poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších let, a za duše v očistci

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Elišku a Otakara Chodníčkovy, + rodiče a duše v očistci

Po

11.4.

 

18.00

Za + rodiče, manžela, bratra a duše v očistci

Út

12.4.

 

6.30

 

St

13.4.

 

18.00

Za + Jarmilu Doleželovou a duše v očistci

Čt

14.4.

Zelený čtvrtek

18.00

Za rodinu Hladnou, Nohýlovu, Pekařovu a Šolařovu

15.4.

Velký pátek

15.00

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU

So

16.4.

Bílá sobota

20.30

Za nově pokřtěné a jejich rodiny

Ne

17.4.

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

7.00

Za živé a + občany a mládež z Přílep, padlé vojíny z obou světových válek a duše v očistci

8.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za Boží pomoc a požehnání v rodinách dětí

9.30

Za + Věru Miklovou a duše v očistci

18.00

Za + Marii a Antonína Ševčíkovy a rodinu Gabrhelovu

·         Dnes v 15.30 hod. se bude konat koncert Holešovského komorního orchestru a chrámového sboru zde ve farním kostele. Zazní skladba Josepha Haydna: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži. Diriguje Jaroslav Mikuš. Všichni jste srdečně zváni.

·         Ve čtvrtek po večerní mši svaté bude ještě krátká adorace v Getsemanské zahradě.

·         Na Velký pátek ve 14.30 hod. bude pobožnost křížové cesty a první část noveny k Božímu milosrdenství.

·         Novenu k Božímu milosrdenství se budeme modlit od Velkého pátku každý den v 15 hod.

·         Celonoční adorace u Božího hrobu bude z Velkého pátku na Bílou sobotu. Boží hrob bude od pátečního odpoledne cca od 16.30 hod. otevřen z parkoviště. Prosím, napište se už nyní na adorační službu.

·         Na Bílou sobotu zveme všechny děti na společnou adoraci u Božího hrobu v 10 hod.

·     Příští neděli si můžete přinést velikonoční pokrmy k požehnání. Při mši svaté v 9.30 hod. požehnáme také velikonočního beránka, kterého pak můžete ochutnat na farní zahradě.