adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 21. 11. do 28. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 21. 11. do 28. 11. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

21.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

11.00

Za + Františka Foukala, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Po

22.11.

památka sv. Cecílie, panny a mučednice

-

 

Út

23.11.

 

-

 

St

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

-

 

Čt

25.11.

 

17.00

Za rodinu Fridrichovu, Pumprlovu, Jasných a Němcovu

26.11.

 

-

 

So

27.11.

 

-

 

Ne

28.11.

1. neděle

adventní

11.00

Za rodinu Mičolovu, Matulíkovu a Zapletalovu

·         Při sbírce na Charitu se minulou neděli vybralo celkem 5.445,- Kč.

·         Centrum pro rodinu zve všechny, kteří si chtějí vyrobit adventní věnec, na adventní tvoření, které proběhne v pátek od 15 hod. v domě U sv. Martina. Zajištěno bude chvojí, svíčky a ozdoby si přineste s sebou.

·         V sobotu 27.11. v 15.30 hod. ve farním kostele v Holešově, bude žehnání adventních věnců a zapálení první adventní svíci. Po žehnací pobožnosti bude následovat adventní koncert holešovského komorního orchestru. Prosím dodržujme doporučená opatření.

·         Adventní věnce budou také požehnány v první adventní nedělí při bohoslužbách.

·         Letos, stejně jako v předchozích letech ve farním kostele v Holešově budou rorátní mše svaté 6.30 hod.. Začínáme v pondělí 29. listopadu.