adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 11. do 21. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 11. do 21. 11. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.11.

33. neděle v mezidobí

7.00

Za ochranu pro celou rodinu

8.00

Za + Olgu a Josefa Sedlaříkovou a živou rodinu

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + Vlastimila Tomečka u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin, za živou a + rodinu, pomoc Boží a ochranu

Po

15.11.

 

18.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu

Út

16.11.

 

6.30

Za nemocného manžela, pomoc a ochranu Boží

St

17.11.

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18.00

Za + Jiřího Koláčka, živou a + rodinu

Čt

18.11.

 

7.30

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci

19.11.

 

7.30

 

18.00

Na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

So

20.11.

 

7.30

 

Ne

21.11.

slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7.00

 

8.00

Za + Ignáce, Emilii a Marii Kašpárkovy a živou rodinu z Bořenovic

9.30

Za biřmovance a jejich rodiny

18.00

Za + rodiče Vlastu a Aloise Sklenaříkovy, živou rodinu a duše v očistci

·          Na stolku mezi lavicemi je seznam, na který se mohou napsat zájemci o pracovní skupinky synodálního procesu. Budou 3 až 4 setkání ve skupinkách. Závěry jednotlivých setkání budou zaslány diecéznímu koordinátorovi do konce února.

·          Dnes je sbírka na Charitu.

·          Tento týden je Týdnem modliteb za mládež. Pamatujme na naše mladé ve svých modlitbách.

·          Každý čtvrtek je ve farním kostele zváni k adoraci od 18.00 do 19.00 hod. Členové společenství Eucharistická hodina by měli půl hodiny týdně adorovat před Nejsvětější svátostí. Využívejte, prosíme, i této příležitosti k modlitbě.

·          V sobotu se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude konat děkanátní setkání mládeže. Začátek je v 9.00 a zakončení v 16.00 hod. Je potřeba se přihlásit na facebooku, nebo instagramu mládeže děkanátu (mládež FULL HD). Na setkání je potřeba se prokázat očkováním/negativním testem.

·          Příští neděli bude při mši sv. v 9.30 udělovat biskup Mons. Antonín Basler svátost biřmování.

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu u mříže nové číslo časopisu Oldin.