adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 31. 10. do 7. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 31. 10. do 7. 11. 2021

 

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.10.

31. neděle v mezidobí

8.00

Za + rodiče Janalíkovy a živou rodinu

Po

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

-

 

Út

2.11.

vzpomínka Na všechny věrné zemřelé

-

 

St

3.11.

 

17.00

Za živou a + rodinu Očadlíkovu a Solichovu

Čt

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-

 

5.11.

První pátek v měsíci

-

 

So

6.11.

 

-

 

Ne

7.11.

32. neděle v mezidobí

8.00

Za syna Julka, manžela Julka Kaňovy a ochranu

         

·           Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali celkem 4.05 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·           Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně.

·           Ve středu od 16 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření.

·           Pobožnost za zemřelé na hřbitově se bude konat ve středu po mši svaté.

·           V pondělí a v úterý po celý den je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry. V dalších dnech až do 8.11. je pro získání odpustků podmínka návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.