adventni_venec

Pořad bohoslužeb v Holešově od 31. 10. do 7. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 31. 10. do 7. 11. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

31.10.

31. neděle v mezidobí

7.00

Na poděkování Pánu Bohu za milosti a dary s prosbou o požehnání a zdraví pro manžele Irenu a Česlava u příležitostí 60 výročí manželství

8.00

Za + Kamila Dostála, Blaženu Adamíkovou z Ludslavic, rodiče Fuksovy ze Žop a živou rodinu

9.30

Za + Miloslava Hyánka, manželku a duše v očistci

18.00

Za + Annu a Stanislava Tomšů, Františka Obadala a živou rodinu

Po

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

7.30

Za + Josefa a Ludmilu Krejčí

18.00

Za + Miladu Očadlíkovou a její rodinu

Út

2.11.

vzpomínka Na všechny věrné zemřelé

6.30

Za + rodiče a živou rodinu

18.00

Za + Marii a Oldřicha Krajčovy

St

3.11.

 

18.00

Za + Josefa Přikryla, dcery a vnoučata

Čt

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

7.30

Za dar zdraví

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

5.11.

První pátek v měsíci

7.30

Za šťastnou hodinu smrti a + Jarušku

18.00

Za zdraví manžela

So

6.11.

 

7.30

Za + rodiče a kamarádky a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

Ne

7.11.

32. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Popelkovu, Sádovskou a duše v očistci

8.00

Za + Jaromíru a Emila Přívarovy, Jiřího Sedlmayera a živou rodinu

9.30

Za živé a + myslivce

18.00

Za Olgu a Lumíra Kolářovy

·           Při sbírce na misie jsme minulou neděli vybrali celkem 37.368 Kč. V rámci misijního koláče jsme vybrali celkem 7.500 Kč. Všem dárcům i organizátorům Pán Bůh zaplať!

·           Dnes odpoledne v 15 hod. pobožnost za zemřelé na hřbitově v Holešově a v Martinicích.

·           V pondělí a v úterý po celý den je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva kostela spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry. V dalších dnech až do 8.11. je pro získání odpustků podmínka návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.

·           Ve čtvrtek bude latinská mše svatá ve farním kostele.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.