Pořad bohoslužeb v Holešově od 26. 9. do 3. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 26. 9. do 3. 10. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

26.9.

26. neděle v mezidobí

 

ADORAČNÍ DEN

7.00

Za živou a + rodinu Němcovu a duše v očistci

8.00

Za + Aničku Skálovou, Helenu Pudichovou a duše v očistci

9.30

Za Boží požehnání pro rodinu

18.00

Za + Anežku a Františka Nedbalovy, tetinku Božku a duše v očistci

Po

27.9.

památka sv. Vincence z Paula, kněze

18.00

Za + maminku, dar věčného života v Božím království a za + rodinu a přátele, na které nikdo z blízkých nevzpomíná

Út

28.9.

slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8.00

 

17.00

Za starosty a zastupitele Mikroregionu Holešovsko

St

29.9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.00

Za + manžela, Olgu, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Čt

30.9.

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7.30

 

1.10.

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7.30

Za Františku a Marii Bránecké

18.00

Za živou a + rodinu Zapletalovu a Zaoralovu a duše v očistci

So

2.10.

památka svatých andělů strážných

7.30

 

Ne

3.10.

27. neděle v mezidobí

7.00

Za živou a + rodinu Machálkovu, Bořutovu a Ulrychovu

8.00

Za + rodiče Vaňharovy, živou rodinu a duše v očistci

9.30

Za + rodiče Josefa a Boženu a živou rodinu

11.00

VŠETULY - Za živé a + občany ze Všetul

18.00

Za + Jiřího Matochu, živou a + rodinu

·           Při sbírce na opravy jsme minulou neděli vybrali celkem 24.677 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Poděkování patří také dárci za finanční dar 3.000 Kč.

·           Dnes je v naší farnosti adorační den. Výstav NSO začne po mši svaté v 9.30 hod. a bude zakončen v 17 hod. ve farním kostele.

·           V úterý od 8.30 hod. se bude na orelském hřišti hrát fotbal.

·           V úterý bude mše svatá v 8 hodin ve farním kostele a v 17 hod. v kostele sv. Anny. Po večerní mši svaté bude následovat svatováclavský koncert Holešovského komorního orchestru.

·           Při čtvrtečních adoracích, které jsou pravidelně každý čtvrtek od 18 do 19 hod., bude vždy vyhrazena půl hodina pro přijetí svátosti smíření.

·           V pátek navštívíme nemocné v Holešově, Tučapech a Přílepech

·           V pátek bude celodenní adorace NSO ve farním kostele. Prosím, napište se na adorační službu. Od 15 hod. bude příležitost ke svátosti smíření.

·           V pátek nebude ministrantská schůzka, kterou nahradí víkendový pobyt ministrantů na faře na Rusavě. Sejdeme se v 18 hod. na mši sv., po které společně odjedeme na Rusavu. Víkend zakončíme účastí na všetulské pouti při mši svaté v 11 hod.

·           Od příští neděle budou už všechny mše svaté slouženy ve farním kostele.

·           Příští neděli se ve Všetulích konají hody. Mše svatá u zvonice začne v 11 hod. Odpoledne ve 14.30 hod. ve všetulském parku bude svatofrantišské žehnání zvířat.

·           V sobotu 9. října se koná v Olomouci pouť děkanátu Holešov a Kroměříž za obnovu rodin a nová duchovní povolání. O dopravu společným autobusem zájem nebyl, proto prosím, zúčastněte se této pouti, a pokud máte možnost, nabídněte odvoz i těm, kteří by se rádi v katedrále společně s arcibiskupem modlili. Program v katedrále začne v 15 hod. růžencem, následovat bude adorace a mše svatá.

·           Členové společenství Eucharistická hodina mají k vyzvednutí v sakristii novou modlitební brožurku.