Pořad bohoslužeb v Holešově od 12. 9. do 19. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 12. 9. do 19. 9. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

12.9.

24. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za mládež z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Na poděkování za 65 let manželství Vlasty a Františka

Po

13.9.

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18.00

Na poděkování za 75 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Út

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

6.30

Za + rodiče Bolkovy a + vnuka

St

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

18.00

Za + Ludmilu Chytilovou, dceru Ludmilu a jejich + manžele

Čt

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

7.30

Za rodinu Sovadinovu, Žembovu, Hudečkovu a duše v očistci

17.9.

 

7.30

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu

18.00

Za + Karla Beňu, živou rodinu a duše v očistci

So

18.9.

 

7.30

Na úmysl dárce

Ne

19.9.

25. neděle v mezidobí

7.00

Za dvoje + prarodiče a duše v očistci

8.00

Za Františka Sedlaříka z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za živé a + občany a mládež ze Žop

18.00

Za Josefa a Františku Gabrhelovy, sestru Kateřinu a rodinu Ševčíkovu

·           Děkujeme dárci za finanční dar 10.000 Kč na opravy.

·           Ve středu bude příprava dětí na první svaté přijímání po večerní mši svaté.

·           Ve čtvrtek od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele příležitost k adoraci NSO.

·           Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti.